Asciidoctor logo

Generating documentation for your REST API with Spring REST Docs

Last time, we automatically generated documentation for our REST APIs written with Spring using Swagger annotations, Springfox and AsciiDoc. This allowed us to list all possible operations, models and so on. Additionally to such documentation, it could be interesting to have some examples as well. With Spring REST Docs we can automatically generate these examples […]

Selenium tests in Java

In deze tutorial rond testing ga ik een eerste integratie test schrijven. Tot vandaag heb ik me enkel bezig gehouden met unit tests waarvan, zoals ik eerder al zei, enkel kleine stukken code getest worden. Als we echter de samenhang tussen verschillende zaken willen gaan testen, dan noemen we dat integratietesten. Enkele voorbeelden hiervan zijn […]