g00glen00b

Tutorials by IT enthusiasts, for enthusiasts

Tutorials about the most trendy and popular Java and JavaScript frameworks.

Recent tutorials

Twitter Bootstrap

Toen ik enkele maanden geleden met mijn stage bezig was heb ik een enorm handige UI toolkit/framework leren kennen, namelijk Twitter Bootstrap. Net zoals ieder UI framework bevat Bootstrap de basics zoals: Een grid systeem, Een thema met alles erop en eraan (buttons, form elementen, extra’s, …).

Continue reading

Een AJAX chatsysteem met PHP

In dit voorbeeld zal ik laten zien hoe je een (basic) chatsysteem kan opzetten met gebruik van recente (of toch hedendaagse) technieken zoals jQuery, AJAX, … . Het systeem zal bestaan uit 3 gedeeltes: Een PHP gedeelte dat de berichten zal ophalen en deze zal omzetten naar JSON, Een JavaScript gedeelte dat de berichten ophaalt […]

Continue reading

OOP: Classes & Objects

In deze tutorials is het de bedoeling dat je een ruimer beeld krijgt over OOP en de daarbij horende toepassingen. Het meeste in deze tutorials is taal-onafhankelijk, maar als voorbeeldtaal gaan we PHP gebruiken omdat dit vrij gekend is en een zeer kleine leercurve heeft ten opzichte van de andere moderne programmeertalen. Ik moet hier […]

Continue reading

Trello

Trello is een project management tool die heel handig kan zijn als je dus met meerdere mensen aan eenzelfde project zou werken.Wat de meeste amateur-programmeurs doen is dat ze elkaar via mail of rechtstreeks verwittigen met wat ze bezig zijn en wat hun progress daarin is.

Continue reading

Get started with learning

View more than one-hundred online tutorials, for free.

Most comments

Write a widget using Dojo

A decade ago, the web was just a place full of websites and information. Today, the web has evolved into something bigger. Next to websites, you also have web applications or rich internet applications (RIA). With the new technologies like HTML5, CSS3 and JavaScript, the web became a good alternative to many desktop applications. One […]

Unit testing with Mockito and AssertJ

A few weeks ago I wrote my very first Spring Boot application and I was quite astonished about the result. Now, I did want to complete the application by writing some tests and so I did. In my previous tutorial I wrote several integration tests, and now it’s time to write some unit tests as […]

angular logo

Using routing with Angular 2

Last time, we pretty much finished our pokédex overview by implementing some pagination. Now that the pagination is behind us, we can focus on creating a more detailed view for our pokémons. If you remember when we wrote a service, we actually provided two functions, a findAll() and findOne() function. However, we didn’t use the […]

Meteor apps en security

In mijn vorige tutorial heb ik een eerste keer met Meteor gewerkt. Alles ging vrij vlot en binnen enkele minuten kan je je eigen web applicatie schrijven met niets anders dan HTML, CSS en JavaScript. In die tutorial hebben we ook kennis gemaakt met de client side MongoDB API. In de todo app kon iedereen […]

Ember.js in action: Helpers and adapters

In the previous tutorial I talked about setting up a simple application using Ember.js. We wrote a simple app containing a route, a controller and a store (using Ember-data). In this tutorial we will go further using stores by adding an adapter to the store and removing elements from our store as well. Another feature […]

Latest News

Spring tutorials

Spring is one of the most popular frameworks for Java development. The tutorials on this blog cover various aspects of developing web applications with Spring, like Spring Web MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, ... .

Go to Spring tutorials

AngularJS tutorials

JavaScript is quite popular lately and developing large scaled application became really easy thanks to the various frameworks popping everywhere. AngularJS, made by the folks of Google is one of these frameworks and within the tutorials I'm covering the basics of AngularJS.

Go to AngularJS tutorials

JavaScript tutorials

Recently, a lot of frameworks started to pop out of nowhere. It is hard to follow up with the latest frameworks, but with these tutorials I try to cover the basics of most frameworks like Ember.js, React.js, AngularJS, Dojo, D3, ... .

Go to JavaScript tutorials