g00glen00b

Tutorials by IT enthusiasts, for enthusiasts

Tutorials about the most trendy and popular Java and JavaScript frameworks.

Recent tutorials

OOP: Design Principles (deel 2)

In dit tweede deel over design principles ga ik het hebben over loose coupling en high cohesion en code re-usability.

Continue reading

OOP: Design principles (deel 1)

Als vervolg op mijn reeks van OOP-tutorials ga ik het nu hebben over enkele design principles die belangrijk zijn om in het achterhoofd te houden. De design principles zijn enkele kleine puntjes die eigenlijk de reden vormen van wat een goed design is en wat niet. Ze vormen ook de basis voor de meeste design […]

Continue reading

Sonar: PHP code quality

Sonar is een code quality management platform dat zeer populair is bij Java-gebruikers, maar dit platform beschikt ook over plugins die integratie mogelijk maakt met andere programmeertalen waaronder C, COBOL, C#, Visual Basic en nog veel meer.

Continue reading

Custom HTML elements

Soms kan het voorkomen dat je een eigen/custom HTML element wilt maken met bepaalde extra logica en dat deze niet beschikbaar is. Nou, in dit voorbeeld ga ik een bankrekening-control maken op basis van BBAN of Belgian Bank Account Number). In dit voorbeeld ga ik enkel gebruik maken van HTML5 en jQuery, maar uiteraard kan je […]

Continue reading

OOP: APIE (encapsulation)

De laatste peiler in APIE is encapsulation. Encapsulation is het inkapselen van jouw velden zodanig dat je er enkel via methodes aan kan.

Continue reading

OOP: APIE (Inheritance)

Als we overerven van een bepaalde class en we bepaalde methodes herbruiken in onze subclasses, dan spreken we van inheritance.

Continue reading

OOP: APIE (polymorphism)

De tweede grote peiler in ons hele APIE-verhaal is polymorfisme. Polymorf wilt zeggen dat het vele (poly) vormen (morf) kan aannemen. In programmeertalen met strong typing is polymorfisme zeer belangrijk, en zorgt het ervoor dat we zowel ‘Kippen’ als ‘Eenden’ op dezelfde manier kunnen behandelen.

Continue reading

OOP: APIE (abstraction)

APIE is een afkorting voor de 4 grote peilers in OOP. Het staat voor: Abstraction Polymorphism Inheritance Encapsulation Wat deze begrippen betekenen en wat je ermee kan doen, dat zal je in deze tutorial te weten komen. Daarnaast ga ik ook nog even de volgende begrippen bespreken: Interfaces Exceptions

Continue reading

AJAX chatsysteem met PHP (uitbreiding)

Na mijn AJAX chatsysteem tutorial kreeg ik plots de vraag of het mogelijk was dat er automatisch naar beneden wordt gescrolld indien er een nieuw bericht bij komt. Met het systeem dat we nu hebben is dit enorm eenvoudig te realiseren en ik zal dan ook even zeggen wat je moet doen.

Continue reading

Get started with learning

View more than one-hundred online tutorials, for free.

Most comments

Write a widget using Dojo

A decade ago, the web was just a place full of websites and information. Today, the web has evolved into something bigger. Next to websites, you also have web applications or rich internet applications (RIA). With the new technologies like HTML5, CSS3 and JavaScript, the web became a good alternative to many desktop applications. One […]

Unit testing with Mockito and AssertJ

A few weeks ago I wrote my very first Spring Boot application and I was quite astonished about the result. Now, I did want to complete the application by writing some tests and so I did. In my previous tutorial I wrote several integration tests, and now it’s time to write some unit tests as […]

angular logo

Using routing with Angular 2

Last time, we pretty much finished our pokédex overview by implementing some pagination. Now that the pagination is behind us, we can focus on creating a more detailed view for our pokémons. If you remember when we wrote a service, we actually provided two functions, a findAll() and findOne() function. However, we didn’t use the […]

Meteor apps en security

In mijn vorige tutorial heb ik een eerste keer met Meteor gewerkt. Alles ging vrij vlot en binnen enkele minuten kan je je eigen web applicatie schrijven met niets anders dan HTML, CSS en JavaScript. In die tutorial hebben we ook kennis gemaakt met de client side MongoDB API. In de todo app kon iedereen […]

Ember.js in action: Helpers and adapters

In the previous tutorial I talked about setting up a simple application using Ember.js. We wrote a simple app containing a route, a controller and a store (using Ember-data). In this tutorial we will go further using stores by adding an adapter to the store and removing elements from our store as well. Another feature […]

Latest News

Spring tutorials

Spring is one of the most popular frameworks for Java development. The tutorials on this blog cover various aspects of developing web applications with Spring, like Spring Web MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, ... .

Go to Spring tutorials

AngularJS tutorials

JavaScript is quite popular lately and developing large scaled application became really easy thanks to the various frameworks popping everywhere. AngularJS, made by the folks of Google is one of these frameworks and within the tutorials I'm covering the basics of AngularJS.

Go to AngularJS tutorials

JavaScript tutorials

Recently, a lot of frameworks started to pop out of nowhere. It is hard to follow up with the latest frameworks, but with these tutorials I try to cover the basics of most frameworks like Ember.js, React.js, AngularJS, Dojo, D3, ... .

Go to JavaScript tutorials